کد محصول : 70823

روشویی سنگی مرمر لکسوس مدل دلارام


 • -جذب آب ناچیز
 • -عبور نوراز بخش های مرمری

مقایسه

5,358,550 تومان

کد محصول : 70806

روشویی سنگی مرمر رزوایت مدل گلایل


 • -نورگذر
 • -جذب آب ناچیز

مقایسه

4,809,872 تومان

کد محصول : 70810

روشویی سنگی مرمر سفید مدل گلایل


 • -قابلیت عبورنور
 • -جذب آب ناچیز

مقایسه

4,809,872 تومان

کد محصول : 70811

روشویی سنگی مرمر سبز مدل دلارام


 • -قابلیت عبورنور
 • -جذب آب ناچیز

مقایسه

6,094,966 تومان

کد محصول : 70812

روشویی سنگی مرمر شامپاینی مدل دلارام


 • -زیبایی منحصربفرد
 • -قابلیت عبورنور

مقایسه

7,273,231 تومان

کد محصول : 70809

روشویی سنگی مرمر سبز مدل گلایل


 • -قابلیت عبورنور
 • -جذب آب ناچیز

مقایسه

4,258,288 تومان

کد محصول : 70808

روشویی سنگی مرمر آبی کبود مدل گلایل


 • -بسیار کمیاب
 • -جذب آب ناچیز

مقایسه

4,301,925 تومان

کد محصول : 70804

روشویی سنگی مرمر شامپاینی مدل گلایل


 • -نورگذر فوق العاده
 • -جذب آب ناچیز

مقایسه

5,516,831 تومان

کد محصول : 70805

روشویی سنگی مرمر آبی مدل رکسانا


 • -زیبایی خیره کننده
 • -جذب آب ناچیز

مقایسه

5,059,721 تومان

کد محصول : 70803

روشویی سنگی مرمر صورتی مدل رکسانا


 • -قابلیت عبورنور
 • -جذب آب ناچیز

مقایسه

5,059,721 تومان

کد محصول : 70802

روشویی سنگی مرمر آبی کبود مدل دلارام


 • -سنگ طبیعی کمیاب
 • -بدون جذب آب

مقایسه

6,801,925 تومان

کد محصول : 70807

روشویی سنگی مرمر سبز مدل رکسانا


 • -زیبایی منحصربفرد
 • -جذب آب ناچیز

مقایسه

3,773,430 تومان