سفارش کالا از فروشگاه اينترنتی ” مرمرچی ” به معنی توافق و پذيرش شرايط و مقررات ذيل است:

1. خريد از وب سايت بر اساس قوانين و آيين نامه های تجارت الکترونيکی و حمايت از مصرف کننده است.
2. اين فروشگاه به هیچ وجه مسئوليتی در قبال اطلاعات مبهم و يا خطاهای احتمالی در نگارش را بر عهده نخواهد داشت ولی با هدف ارائه خدمات بهتر، اطلاعات و محتويات سایت را به طور دائم بروزرسانی خواهد کرد.
3. فروشگاه مرمرچی به هيچ وجه اطلاعات وارده برای ثبت سفارش توسط مشتری خود را به اشخاص غير واگذار نمیکند و حتی المقدور از حريم شخصی مشتريان دفاع خواهد کرد.
4. خدمات و محتويات اين سايت براي استفاده شخصی و غير تجاری خواهد بود و هرگونه سوء استفاده از اطلاعات موجود پيگرد قانونی خواهد داشت.
5. در هنگام سفارش کالای مورد نظر لطفا در تکميل فرم اطلاعات دقت کافی بفرماييد، بديهی است در صورت ناقص و يا نادرست بودن اطلاعات وارده، سفارش کاربر قابل پيگيری و تحويل نخواهد بود.
6. مالکيت معنوی محتويات وب سايت شامل قانون حق تکثير است و متعلق به فروشگاه مرمرچی ميباشد.